Výsledky BLOSNV 2019 po 1.kole
Výsledky BLOSNV 2019 po 3.kole
Výsledky BLOSNV 2019 po 4.kole
Výsledky BLOSNV 2019 po 5.kole
Výsledky BLOSNV 2019 po 6.kole
Výsledky BLOSNV 2019 po 7.kole
Výsledky BLOSNV 2019 po 8.kole
Výsledky BLOSNV 2019 po 9.kole
Výsledky BLOSNV 2019 po 10.kole
Výsledky BLOSNV 2019 po 11.kole
Výsledky BLOSNV 2019 po 12.kole
Výsledky BLOSNV 2019 po 13.kole = Ukončnená sezóna 2019

Rok: 2019
Vyhlasovateľ: občianske združenie SPK Medveď
Kategórie: Muži A 18-39 rokov 2001-1980
B 40 - 49 rokov 1979-1970
C 50 - 59 rokov 1969-1960
D 60 - 69 rokov 1959-1950
E 70 rokov a starší 1949 a starší
Ženy F 18-39 rokov 2001-1980
G 40 rokov a staršie 1979 a staršie

BLOSNV 2019 je určená pre osoby od 18 rokov bývajúcich na území okresu SNV a štartujúce za organizácie pôsobiace na jeho území.
Bodovanie: Bodovanie v pretekoch BLOSNV 2019 – kategórie A, B, F, G
1. miesto 15 bodov + 2 body za účasť 17 bodov
2. miesto 12 bodov + 2 body za účasť 14 bodov
3. miesto 10 bodov + 2 body za účasť 12 bodov
4. miesto 8 bodov + 2 body za účasť 10 bodov
5. miesto 6 bodov + 2 body za účasť 8 bodov
6. miesto 5 bodov + 2 body za účasť 7 bodov
7. miesto 4 body + 2 body za účasť 6 bodov
8. miesto 3 body + 2 body za účasť 5 bodov
9. miesto a každé ďalšie 1 bod + 2 body za účasť 3 body

kategórie C, D, E
1. miesto 10 bodov + 2 body za účasť 12 bodov
2. miesto 7 bodov + 2 body za účasť 9 bodov
3. miesto 5 bodov + 2 body za účasť 7 bodov
4. miesto 4 body + 2 body za účasť 6 bodov
5. miesto 3 body + 2 body za účasť 5 bodov
6. miesto a každé ďalšie 1 bod + 2 body za účasť 3 body

Do konečného poradia sa započítava hodnotenie max. 10 pretekov, na ktorých bežec dosiahol najviac bodov.

Pri rovnosti bodov rozhodujú
1. vzájomné súboje
2. viac lepších umiestnení,
3. menej pretekov potrebných na získanie týchto bodov.
Kontakt: Branislav Toporcer, tel.: 0918 735 290, e-mail: spkmedved@gmail.com
Preteky v súťaži:

12.5.2019
Olcnavská Osmička
Olcnava okr. SNV

25.5.2019
Beh v Raji
Stratená, okr. Rožňava

31.5.2019
Večerný beh mesta Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves

18.8.2019
Tomášovský beh
Spišské Tomášovce

24.8.2019
Harhovská desiatka
Spišský Hrhov

7.9.2019
Ganrun
Gánovce, okr. Poprad

8.9.2019
Beh Novoveskou Hutou
Novoveská Huta okr. Spišská Nová Ves

15.9.2019
Memoriál Michala Suju
Markušovce

25.9.2019
Beh ulicami obce Smižany
Smižany

28.9.2019
Beh Slovenským rajom
Košiarny briežok

13.10.2019
Beh ulicami Krompách
Krompachy okr. Spišská Nová Ves

27.10.2019
Hamburg ,,polmaratón,,
Košiarny briežok

17. 11. 2019
Ferčekovská desiatka
Ferčekovce okr. Spišská Nová Ves

Do najbližších pretekov ostáva

Reklama

Hosting stránky zabezpečuje:
www.VILLANET.sk