Výsledky BLOSNV 2016


Rok: 2016
Vyhlasovateľ: Občianske združenie Novoveská Huta
Kategórie: Muži
A : 18 - 39 rokov
B : 40 - 49 rokov
C : 50 - 59 rokov
D : 60 r. a starší
Ženy
E : 18 - 34 rokov
F : 35 r. a staršie

BLOSNV je určená pre osoby od 18 rokov bývajúce na území okresu SNV a štartujúce za organizácie pôsobiace na jeho území.
Bodovanie: 1. miesto – 10 bodov
2. – 8 bodov
3. – 7 bodov
4. – 6 body
5. - 5 bodov
6. - 4 body
7. - 3 body
8 a každé ďaššie miesto 1 bod

Pri rovnosti bodov rozhodujú
1. vzájomné súboje
2. viac lepších umiestnení,
3. menej pretekov potrebných na získanie týchto bodov.
Kontakt: Rudo Mikolaj – 0944 546 455, email: hutabeh@centrum.sk
Ing. Ondrej Majerník – 0907 929 889, email: prednosta@sn.vs.sk
Mgr. Tomáš Kamas – 0904 112 990, email: tomaskamas@centrum.sk

07. 05. 2016 Olcnavská Osmička Olcnava okr. SNV
28. 05. 2016 Beh v Raji Stratená, okr. Rožňava
03. 06. 2016 Večerný beh mesta Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
04. 06. 2016 Starostovská desiatka Hôrka okr. Poprad
02. 07. 2016 Beh Farmárskeho dvora Novoveská Huta - Rybníky okr. Spišská Nová Ves
20. 08. 2016 Harhovská desiatka Spišský Hrhov
21. 08. 2016 Beh Margecian Margecany okr. Gelnica
28. 08. 2016 Tomášovský beh Spišské Tomášovce
04. 09. 2016 Beh Novoveskou Hutou Novoveská Huta okr. Spišská Nová Ves
18. 09. 2016 Steeple kros Poprad
09. 10. 2016 Beh ulicami Krompách Krompachy okr. Spišská Nová Ves
12. 10. 2016 Beh ulicami obce Smižany Smižany okr. Spišská Nová Ves
17. 11. 2016 Ferčekovská desiatka Ferčekovce okr. Spišská Nová Ves

Do najbližších pretekov ostáva

Reklama

Hosting stránky zabezpečuje:
www.VILLANET.sk