Rok: 2014
Vyhlasovateľ: Občianske združenie Novoveská Huta v spolupráci s organizátormi nižšie uvedených pretekov.
Kategórie:
M – 18 - 39r. 40 - 49r. 50 - 59r. nad 60r.

Ž – 18 - 34r. nad 35r.

BLOSNV je určená pre osoby od 18 rokov bývajúce na území okresu SNV a štartujúce za organizácie pôsobiace na jeho území.
Bodovanie: 1. miesto – 10 bodov 2. – 7 bodov 3. – 5 bodov. 4. – 4 body. 3. - 3 body.

Ďalší ktorý prebehnú cieľom získavajú po 1 bode.

Pri rovnosti bodov rozhodujú 1. vzájomné súboje 2. viac lepších umiestnení, 3. menej pretekov potrebných na získanie týchto bodov.

Z celkových výsledkov jednotlivých behov budú zvlášť obodovaný účastníci BLOSNV.
Kontakt: e-mail: hutabeh@centrum.sk

10. 05. 2014 Olcnavská Osmička Olcnava okr. SNV
24. 05. 2014 Beh na Medvediu hlavu Spišská Nová Ves
01. 06. 2014 Májová hodinovka Jozefa Česlu Spišská Nová Ves
06. 06. 2014 Večerný beh mesta Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
21. 06. 2014 Beh Farmárskeho dvora Novoveská Huta - Rybníky okr. Spišská Nová Ves
06. 09. 2014 Beh Novoveskou Hutou Novoveská Huta okr. Spišská Nová Ves
12. 10. 2014 Beh ulicami Krompách Krompachy okr. Spišská Nová Ves
22. 10. 2014 Beh ulicami obce Smižany Smižany okr. Spišská Nová Ves
25. 10. 2014 Spišsky Hamburg v Slovenskom Raji Slovenský raj
17. 11. 2014 Ferčekovská desiatka Ferčekovce okr. Spišská Nová Ves

Do najbližších pretekov ostáva

Reklama

Hosting stránky zabezpečuje:
www.VILLANET.sk