Rok: 2013
Vyhlasovateľ: Občianske združenie Novoveská Huta v spolupráci s organizátormi nižšie uvedených pretekov.
Kategórie:
M – 18 - 39r. 40 - 49r. 50 - 59r. nad 60r.

Ž – 18 - 34r. nad 35r.

BLOSNV je určená pre osoby od 18 rokov bývajúce na území okresu SNV a štartujúce za organizácie pôsobiace na jeho území.
Bodovanie: 1. miesto – 10 bodov 2. – 7 bodov 3. – 5 bodov. 4. – 4 body. 3. - 3 body.

Ďalší ktorý prebehnú cieľom získavajú po 1 bode.

Pri rovnosti bodov rozhodujú 1. vzájomné súboje 2. viac lepších umiestnení, 3. menej pretekov potrebných na získanie týchto bodov.

Z celkových výsledkov jednotlivých behov budú zvlášť obodovaný účastníci BLOSNV.
Kontakt: e-mail: hutabeh@centrum.sk

11. 05. 2013 Olcnavská Osmička Olcnava okr. SNV
19. 05. 2013 Májová hodinovka Jozefa Česlu Spišská Nová Ves
07. 06. 2013 Večerný beh mesta Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
22. 06. 2013 Beh Farmárskeho dvora Novoveská Huta - Rybníky okr. Spišská Nová Ves
01. 09. 2013 (Ne) Beh Novoveskou Hutou Novoveská Huta okr. Spišská Nová Ves
09. 10. 2013 Beh ulicami obce Smižany Smižany okr. Spišská Nová Ves
13. 10. 2013 Beh ulicami Krompách Krompachy okr. Spišská Nová Ves
17. 11. 2013 Ferčekovská desiatka Ferčekovce okr. Spišská Nová Ves

Do najbližších pretekov ostáva

Reklama

Hosting stránky zabezpečuje:
www.VILLANET.sk