Ročník 2022 - UKONČENÝ

Poznáme mená víťazov:
Kategória A - Muži:
1. Majerčák Vladimír
2. Košík Jozef
3. Hančák Pavol

Kategória B - Muži:
1. Kamas Tomáš
2. Kampczyk Karol
3. Majerčák Jozef

Kategória C - Muži:
1. Macko Ján
2. Kukura Peter
3. Sumerling Štefan

Kategória D - Muži:
1. Hrušovský Milan
2. Šmida Vladimír
3. Fuker Miroslav

Kategória E - Muži:
1. Kozák Ondrej
2. Tekely Jaroslav
3. Mikolaj Rudo

Kategória G - Ženy:
1. Lemak Ivana
2. Milá Karin Mária
3. Mrozeková Subová Sidónia

Kategória F - Ženy:
1. Tkáčová Monika
2. Valenčíková Marcela
3. Berníková Michaela

Kategória H - Ženy:
1. Kráľová Helena
2. Kartusková Zuzana
3. Fukerová Zuzana

Výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa spoločne na ďalší ročník bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves.

Ďakujeme sponzorom ligy, menovite:

Priebežné výsledky ligy:


Výsledky BLOSNV 2022 po 1.kole
Výsledky BLOSNV 2022 po 2.kole
Výsledky BLOSNV 2022 po 3.kole
Výsledky BLOSNV 2022 po 4.kole
Výsledky BLOSNV 2022 po 5.kole
Výsledky BLOSNV 2022 po 6.kole
Výsledky BLOSNV 2022 po 7.kole
Výsledky BLOSNV 2022 po 8.kole
Výsledky BLOSNV 2022 po 9.kole
Výsledky BLOSNV 2022 po 10 a 11.kole
Výsledky BLOSNV 2022 po 12.kole
Výsledky BLOSNV 2022 po 13.kole
Výsledky BLOSNV 2022 po 14.kole - FINAL
Výsledky BLOSNV 2022 - Konečné poradie podľa pravidiel ligy

Rok: 2022
Vyhlasovateľ: občianske združenie SPK Medveď
Kategórie:
Muži A 18-39 rokov 2004-1983
B 40 - 49 rokov 1982-1973
C 50 - 59 rokov 1972-1963
D 60 - 69 rokov 1962-1953
E 70 rokov a starší 1952 a starší
Ženy F 18-39 rokov 2004-1983
G 40 rokov a staršie 1982-1973
H 50 rokov a staršie

BLOSNV 2022 je určená pre osoby od 18 rokov bývajúcich na území okresu SNV a štartujúce za organizácie pôsobiace na jeho území.
Bodovanie: Bodovanie v pretekoch BLOSNV 2022
1. miesto 15 bodov + 2 body za účasť 17 bodov
2. miesto 12 bodov + 2 body za účasť 14 bodov
3. miesto 10 bodov + 2 body za účasť 12 bodov
4. miesto 8 bodov + 2 body za účasť 10 bodov
5. miesto 6 bodov + 2 body za účasť 8 bodov
6. miesto 5 bodov + 2 body za účasť 7 bodov
7. miesto 4 body + 2 body za účasť 6 bodov
8. miesto 3 body + 2 body za účasť 5 bodov
9. miesto a každé ďalšie 1 bod + 2 body za účasť 3 body

Do konečného poradia sa započítava hodnotenie max. 10 pretekov, na ktorých bežec dosiahol najviac bodov.

Pri rovnosti bodov rozhodujú
1. vzájomné súboje
2. viac lepších umiestnení,
3. menej pretekov potrebných na získanie týchto bodov.
Kontakt: Branislav Toporcer, tel.: 0918 735 290, e-mail: spkmedved@gmail.com
Preteky v súťaži:

30.4.2022 1000 ročný beh Spišská Nová Ves
7.5.2022 Beh okolo Šurelochu Spišská Nová Ves
3.6.2022 Večerný beh mestom SNV Spišská Nová Ves
25.6.2022 Beh k Iliašovskej kapličke Iliašovce
2.7.2022 Beh Hodkovským parkom Hodkovce
6.8.2022 Štafetový beh Spišiakov Novoveská Huta
20.8.2022 Harhovská desiatka Spišská Hrhov
3.9.2022 Ganrun Gánovce
10.9.2022 Beh Novoveskou hutou Spišská Nová Ves časť Novoveská Huta
15.9.2022 Memoriál Michala Suju Markušovce
21.9.2022 Beh ulicami obce Smižany Smižany
9.10.2022 Beh ulicami Krompách Krompachy
23.10.2022 Hamburg „polmaratón“ Košiarny briežok
17.11.2022 Ferčekovská desiatka Spišská Nová Ves časť Ferčekovce

Rok: 2021
Vyhlasovateľ: občianske združenie SPK Medveď
Kategórie: Muži A 18-39 rokov 2003-1982

B 40 - 49 rokov 1981-1972

C 50 - 59 rokov 1971-1962

D 60 - 69 rokov 1961-1952

E 70 rokov a starší 1951 a starší

Ženy F 18-39 rokov 2003-1982

G 40 rokov a staršie 1981 a staršie

BLOSNV 2021 je určená pre osoby od 18 rokov bývajúcich na území okresu SNV a štartujúce za organizácie pôsobiace na jeho území.
Bodovanie: Bodovanie v pretekoch BLOSNV 2020
1. miesto 15 bodov + 2 body za účasť 17 bodov
2. miesto 12 bodov + 2 body za účasť 14 bodov
3. miesto 10 bodov + 2 body za účasť 12 bodov
4. miesto 8 bodov + 2 body za účasť 10 bodov
5. miesto 6 bodov + 2 body za účasť 8 bodov
6. miesto 5 bodov + 2 body za účasť 7 bodov
7. miesto 4 body + 2 body za účasť 6 bodov
8. miesto 3 body + 2 body za účasť 5 bodov
9. miesto a každé ďalšie 1 bod + 2 body za účasť 3 body

Do konečného poradia sa započítava hodnotenie max. 8 pretekov, na ktorých bežec dosiahol najviac bodov.

Pri rovnosti bodov rozhodujú
1. vzájomné súboje
2. viac lepších umiestnení,
3. menej pretekov potrebných na získanie týchto bodov.
Kontakt: Branislav Toporcer, tel.: 0918 735 290, e-mail: spkmedved@gmail.com
Preteky v súťaži:

4.7.2021 Beh k Iliašovskej kapličke Iliašovce
10.7.2021 Beh Hodkovským parkom Hodkovce
25.7.2021 1000-ročný beh Spišská Nová Ves
21.8.2021 Harhovská desiatka Spišský Hrhov
4.9.2021 Ganrun Gánovce
12.9.2021 Beh Novoveskou hutou Novoveská Huta
15.9.2021 Memoriál Michala Suju Markušovce
10.10.2021 Beh ulicami Krompách Krompachy
30.10.2021 Hamburg "pomaratón" Košiarny briežok
17. 11. 2021 Ferčekovská desiatka Ferčekovce okr. Spišská Nová Ves

Do najbližších pretekov ostáva

Reklama

Hosting stránky zabezpečuje:
www.VILLANET.sk